About Me

GIỚI THIỆU ĐÔI CHÚT VỀ BẢN THÂN MÌNH

Marketer - Freelancer - Trader - Trainer & Blogger

MÌNH LÀ AI?

Xin chào, mình tên thật là Lê Tuấn Nghĩa, mọi người có thể gọi mình là Matthew Le

Mình là người luôn mong muốn được học hỏi và chia sẻ trên blog: matthewle47.com.

Chào đón các bạn tới ngôi nhà của mình! Have Fun!


Thông tin của mình ở dưới CV nếu ai cần thông tin và liên hệ nhé!